Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.12.2023 r.

15.11.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.12.2023 r. pobierz
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie akcje). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF pobierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl
Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy:
Pobierz w formacie PDF projekty uchwał zgłoszonych w dniu 06.12.2023 r.

Formularze
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika pobierz
  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej pobierz
  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
  • Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
  • Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Uchwały z dnia 12.12.2023 r. pobierz
Transmisja  zobacz