RODO


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) ul. Gwiaździsta 66 (dalej: Spółka), tj.: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu.

 

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w związku z prawną lub faktyczną relacją ze Spółką, we wszelkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz w celu realizacji ww. praw  może się Pani/Pan skontaktować z nami  poprzez skierowanie korespondencji na niżej podane adresy.

 

Spółka odpowie na Pani/Pana żądanie dotyczące danych osobowych  bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca od zgłoszenia takiego żądania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Pani/Pana danych osobowych, w przypadku uzasadnionych wątpliwości,  Spółka zastrzega  sobie prawo do podjęcia dodatkowych czynności w celu weryfikacji  tożsamości osoby składającej wniosek /żądanie.

 

Kontakt

e- mail: rodo@getin.pl 

lub 

Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.