Zarząd


Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu

Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993 - 1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego.

W latach 1993 - 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A (EFL S.A), zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego od 1993 roku, Członka Zarządu od 1995 roku, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu od 1998 do 2002 roku i Prezesa Zarządu od 2002 do 2005 roku.

W latach 2002 - 2008 Piotr Kaczmarek  związany był z Grupą Credit Agricole – właścicielem EFL S.A. od 2001 roku, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w latach 2002-2005, Senior Project Managera odpowiedzialnego za projekty w Europie Wschodniej w latach 2005-2006.  W latach 2006-2008 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie,
W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank zajmując stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Alfa Bank Ukraina w Kijowie.
Piotr Kaczmarek był także:

Członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w latach 1995-1999 i 2003-2004.
Członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Service Provider S.A w latach 2000-2002.
Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Europa Życie S.A. w latach 2002-2003.
Członkiem Rady Nadzorczej LUKAS Bank SA (Grupa Credit Agricole) w latach 2003-2006 i 2007-2008.
Członkiem Rady Nadzorczej Idea Money S.A. w Warszawie.

Piotr Kaczmarek  zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku (Przewodniczący)
Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie (Przewodniczący).
Getin International S.A z siedzibą we Wrocławiu
Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący)
New Finance Service sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Przewodniczący)
TU Europa S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący)
TU na Życie Europa S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący)

Krzysztof Jarosław Bielecki, I Wiceprezes Zarządu

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-energetyka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o. Od stycznia 2017r. pełni funkcję I Wiceprezesa Getin Holding S.A.

 

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

M.W. Trade S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący)
Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie
Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie
Idea Leasing IFN S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący)

Piotr Miałkowski, Wiceprezes Zarządu

Pan Piotr Miałkowski Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do Zarządu Getin Holding, od 2018 roku był Wiceprezesem Zarządu Idea Banku. W latach 2000-2018 był związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, później jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej, a następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999
KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group,
1999 – 2000
BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
2000 – 2013
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
2013 – 2017
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
2018
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance
2018 – 2020
Idea Bank SA, Wiceprezes Zarządu

Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z Getin Holding S.A. związana zawodowo od 2003 roku, gdzie pełniła m. in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego, a ostatnio Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej.

 

Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

Getin International S.A. we Wrocławiu

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu