Holding w liczbach


Liczba krajów, w których prowadzimy działalność operacyjną poprzez spółki z Grupy

5 1)

Liczba branż, w których działalność operacyjną prowadzą spółki Grupy

2)

Liczba spółek wchodzących w skład Grupy prowadzących działalność operacyjną

16 3)

Łączna liczba zatrudnionych w spółkach Grupy (w etatach)

7 044

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2015 rok

138,5 mln PLN

Kapitał własny na koniec 2015 roku

2 736,4 mln PLN

Kapitalizacja Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych na koniec roku 2015

865,4 mln PLN

 

 

Dane finansowe

Plik do pobrania

 

1) Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia

2) bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami, factoring

3) Idea Bank w Polsce, Rumunii, Rosji, na Białorusi i Ukrainie, Carcade, Centr Karawto, Idea Leasing w Polsce i Rumunii, Idea Finance Białoruś, Tax Care, Idea Expert, MW Trade, Get Back, Idea Money, Lion’s House

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Analityk ds. Relacji Inwestorskich

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21