Holding w liczbach


Liczba krajów, w których prowadzimy działalność operacyjną poprzez spółki z Grupy

5 1)

Liczba branż, w których działalność operacyjną prowadzą spółki Grupy

2)

Liczba spółek wchodzących w skład Grupy, prowadzących działalność operacyjną

14 3)

Łączna liczba zatrudnionych w spółkach Grupy (w etatach)

6 422

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2018 rok z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych

13,2 mln PLN

Kapitał własny na koniec 2018 roku

2 636,2 mln PLN

Kapitalizacja Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych na koniec roku 2018

129,0 mln PLN

 

 

Dane finansowe

Plik do pobrania

 

1) Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia

2) bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami, factoring

3) w Polsce: Idea Bank, Idea Getin Leasing, Tax Care, Idea Money, MW Trade; w Rumunii: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, Idea Broker; w Rosji: Carcade, Centr Karawto ; na Białorusi: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, na Ukrainie: Idea Bank Ukraina, New Finance Service

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21