Akcjonariusze Getin Holding S.A.


Posiadający powyżej 5%


Stan na 13.09.2017 r.
(zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta)


Kapitał zakładowy: 759.069.368 PLN

*w tym 44,16% LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie

** Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 25 stycznia 2012 r.

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Analityk ds. Relacji Inwestorskich

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21