Akcjonariusze Getin Holding S.A.


Posiadający powyżej 5%


Stan na 01.06.2017 r.
(zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta)


Kapitał zakładowy: 731.289.368 PLN

*w tym 42,48% LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Analityk ds. Relacji Inwestorskich

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21