Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.04.2012

26.04.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 731.994.402 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwie akcje).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 731.994.402 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwie akcje głosy), przy czym wyłączone jest prawo głosu z 1 700 000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji własnych skupionych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia prowadzonego od 2008 roku.
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

 

Projekty uchwał

Pobierz projekty uchwał w formacie PDF
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza (PDF)

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@Getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz uchwały w formacie PDF
Pytania Akcjonariuszy  

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl