Raporty bieżące


Informacja o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną rezerw, odpisów aktualizujących i korekt na dzień 30 czerwca 2018


20.08.2018 | numer raportu:

Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 20.08.2018 (15:33)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21