Raporty bieżące


Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu


07.09.2017 | numer raportu: 33/2017

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 07.09.2017 (13:58)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl