Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r., informacja na temat zgłoszonych sprzeciwów oraz tekst jednolity statutu Emitenta


27.06.2017 | numer raportu: 24/2017

Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 27.06.2017 (16:29)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21