Getin Holding S.A.

Rada Nadzorcza


Leszek Czarnecki, Przewodniczący

 

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. – pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej „The best CEO in Central Europe”, przyznaną przez „The Wall Street Journal”. Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu „Young Business Achiever” w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik „The Financial Times” uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę „FT” Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD – jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem „Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej”. We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

W 2009 roku został uznany przez Puls Biznesu za „Przedsiębiorcę XX-lecia” w organizowanym przez dziennik konkursie, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie „Przedsiębiorca Roku”, przyznaną mu przez Ernst & Young. PKPP Lewiatan wręczył w 2010 roku Leszkowi Czarneckiemu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. W plebiscycie organizowanym w 2011 roku przez organizację Pracodawców RP i Puls Biznesu otrzymał kolejną nagrodę dla „Przedsiębiorcy Roku 2010”. W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie „Business Leader of the Year” przyznawane przez Warsaw Business Journal. W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem rynku kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych. Autor pięciu książek o tematyce biznesowej.

 • W latach 2011 – 2022 Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w Warszawie
 • W latach 2009 – 2023 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących podmiotów:

 

 • Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich w Warszawie (Przewodniczący),
 • VB Leasing S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • FactorOne S.A. (wcześniej Idea Money S.A.) w Warszawie (Wiceprzewodniczący).

 

 

Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.
 

 • W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
 • W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki
 • W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
 • W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.
 • W latach 2011 – 2022 Członek Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w Warszawie.
 • W latach 2011- 2019 Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. W Warszawie.

 
Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

 • Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu.

 
Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

 • Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • VB Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Idea Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Centrum Asysty Szkodowej sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący).

 

Bogdan Frąckiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe  w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego. Menedżer, przedsiębiorca. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania spółkami kapitałowymi. W latach 1980 – 1984   był nauczycielem w zawodowej szkole średniej a następnie do 1988 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1988 związany z branżą ubezpieczeniową. W  PZU SA we Wrocławiu pełnił funkcje likwidatora szkód a następnie kierownika Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych.

W latach 1995 – 2011 pracował w TU Europa SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Odszkodowań, a następnie przez kilka kadencji Wiceprezesa Zarządu pełniąc jednocześnie, w latach 2002 – 2011, funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na ŻYCIE EUROPA SA. W latach 2010 – 2011 jako lider projektu tworzył od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z tzw. rynkami finansowymi  gdzie kierował  strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji zagranicznych   i międzynarodowych. 
Od 2012 roku współzałożyciel i wspólnik Rewersis Sp z o.o. w tym Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013.
Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Elbost Sp. z o.o..
Od 2022 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Visal Med Sp. z o.o.

 • 2019 – 2022 Członek niezależny Rady Nadzorczej M.W. Trade SA, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
 • 2021 – 2022 Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA
 • 2020 – 2021 Członek Rady Nadzorczej Open Brokers SA.
 • 2021 – 2023 Członek Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A.

Inne pełnione obecnie funkcje:

 • Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A., w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
 • Od 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Noble Finance SA.
 • Od 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA.
 • Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Finance SA. w upadłości.

 

 

Jerzy Pruski

Pan Jerzy Pruski został powołany do Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dniem 28 maja 2021 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Był ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. Pan Jerzy Pruski od dnia 7 listopada 2018 roku zasiadał na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A., pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. Wcześniej od lutego 2017 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W okresie 2012 – 2015 pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2008-2009 związany z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie m.in., pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.
Od 2004 do 2008 roku Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Inne pełnione obecnie funkcje:
Od 2021 jest właścicielem „Jerzy Pruski Doradztwo Ekonomiczne”.
Od 2023 jest członkiem Rady Nadzorczej FactorOne S.A. (wcześniej Idea Money S.A.) oraz Rady Nadzorczej Makłowicz i Synowie sp. z o.o.

 

Stanisław Wlazło

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna  we Wrocławiu) (1985), a także absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2013).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2014 – obecnie – Elbost Sp. z o.o. we Wrocławiu – współwłaściciel, Wiceprezes Zarządu,
 • 2012 – obecnie – Rewersis Sp. z o.o we Wrocławiu – współwłaściciel, Prezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2002 – 2003 – Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu,
 • 2001 – STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych,
 • 1999 – 2001 – MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A. ) – Prezes Zarządu,
 • 1998 – 1999 – Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy, Prokurent Spółki,
 • 1995 – 1998 – Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
 • 1995 – Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu – specjalista ds. finansowych,
 • 1994 – 1995 – Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Oddziału,
 • 1992 – 1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu,
 • 1985 – 1992 – Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu – Laskowicach – referent ds. ekonomicznych i planowania, od 1989 roku kierownik działu ekonomicznego.

CZŁONKOSTWO  W RADACH NADZORCZYCH:

 • 2017 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. we Wrocławiu – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2017 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w Warszawie – Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
 • 2021 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Idea Box ASI S.A. we Wrocławiu,
 • 2021 – 2022 – Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
 • 2021 – 2022 Członek Rady Nadzorczej Home Broker S.A.
 • • 2018 – 2022 – Przewodniczący (wcześniej Członek) Rady Nadzorczej Open Brokers S.A. w Warszawie, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia
 • 2016 – 2022 – Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2016 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w Warszawie,
 • 2012 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. we Wrocławiu,
 • 2010 – 2011 – Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
 • 2009 – 2015 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Wdrożeniowego Hovertech S.A. w Miłoszycach,
 • 2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu.