Getin Holding S.A.

Rada Nadzorcza


Leszek Czarnecki, Przewodniczący

 

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. – pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej „The best CEO in Central Europe”, przyznaną przez „The Wall Street Journal”. Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu „Young Business Achiever” w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik „The Financial Times” uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę „FT” Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD – jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem „Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej”. We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

W 2009 roku został uznany przez Puls Biznesu za „Przedsiębiorcę XX-lecia” w organizowanym przez dziennik konkursie, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie „Przedsiębiorca Roku”, przyznaną mu przez Ernst & Young. PKPP Lewiatan wręczył w 2010 roku Leszkowi Czarneckiemu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. W plebiscycie organizowanym w 2011 rokuprzez organizację Pracodawców RP i Puls Biznesu otrzymał kolejną nagrodę dla „Przedsiębiorcy Roku 2010”. W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie „Business Leader of the Year” przyznawane przez Warsaw Business Journal. W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem rynku kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących podmiotów:

 

 • Getin Holding S.A. w Warszawie (Przewodniczący)
 • Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
 • Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),
 • Fundacja Noble (Przewodniczący),
 • Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący)
 • FactorOne S.A. (wcześniej Idea Money S.A.) z siedzibą w Warszawie (Wiceprzewodniczący).

 

 

Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

 

 • W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
 • W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
 • W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
 • W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.

 

Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

 

 • Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,

 

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

 

 • Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Idea Fleet S.A. we Wrocławiu,
 • Centrum Asysty Szkodowej sp. z o.o.

Bogdan Frąckiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe  w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego. Menedżer, przedsiębiorca. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania spółkami kapitałowymi. W latach 1980 – 1984   był nauczycielem w zawodowej szkole średniej a następnie do 1988 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1988 związany z branżą ubezpieczeniową. W  PZU SA we Wrocławiu pełnił funkcje likwidatora szkód a następnie kierownika Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych.

W latach 1995 – 2011 pracował w TU Europa SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Odszkodowań, a następnie przez kilka kadencji Wiceprezesa Zarządu pełniąc jednocześnie, w latach 2002 – 2011, funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na ŻYCIE EUROPA SA. W latach 2010 – 2011 jako lider projektu tworzył od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z rynkami finansowymi  Rosji, Białorusi, Ukrainy gdzie kierował  strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji zagranicznych   i międzynarodowych. 
Od 2012 roku współzałożyciel i wspólnik Rewersis Sp z o.o. w tym Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013.
Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Elbost Sp. z o.o..

Od 2019 roku do kwietnia 2022 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej M.W. Trade SA, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN. 

Od 2021 roku do września 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA

Inne pełnione obecnie funkcje:

 • Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A., w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
 • Od 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Noble Finance SA.
 • Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Brokers SA.
 • Od 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA.
 • Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Finance SA., w tym niezależny Członek Komitetu Audytu. 
 • Od 2021 roku Członek Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A.

 

Adam Maciejewski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie.

W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił szereg funkcji eksperckich i zarządczych. W latach 2006/2014 zasiadał w Zarządzie GPW, gdzie odpowiadał m.in. za organizację notowań, rozwój rynku instrumentów pochodnych oraz systemy informatyczne. Kiedy w latach 2013/2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GPW została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu. Z jego inicjatywy GPW:

 

 • objęła znaczący pakiet akcji w nowo powstałej, paneuropejskiej platformie obrotu akcjami Aquis Exchange, która aktualnie notowana jest na London Stock Exchange i obraca akcjami spółek z 14 rynków europejskich
 • powołała Instytut Analiz Rynkowych i Ratingu (aktualnie Polska Agencja Ratingowa SA)

Zasiadał w radzie Federation of European Securities Exchanges w Brukseli, radzie dyrektorów Aquis Exchange Ltd w Londynie, radach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, FINDER SA, Graal SA i wielu innych.Był członkiem Konwentu Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowej Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 został laureatem głównej nagrody w konkursie MBA Manager – Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”.

Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.

 

Jerzy Pruski

Pan Jerzy Pruski został powołany do Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dniem 28 maja 2021 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Był ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. Pan Jerzy Pruski od dnia 7 listopada 2018 roku zasiadał na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A., pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. Wcześniej od lutego 2017 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W okresie 2012 – 2015 pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2008-2009 związany z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie m.in., pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.
Od 2004 do 2008 roku Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Inne pełnione obecnie funkcje:
Od 2023 jest członkiem Rady Nadzorczej FactorOne S.A. (wcześniej Idea Money S.A.).

 

Stanisław Wlazło

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna  we Wrocławiu) (1985), a także absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2013).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2014 – obecnie – Elbost Sp. z o.o. – współwłaściciel, Wiceprezes Zarządu,
 • 2012 – obecnie – Rewersis Sp. z o.o – współwłaściciel, Prezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2002 – 2003 – Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu,
 • 2001 – STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych,
 • 1999 – 2001 – MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A. ) – Prezes Zarządu,
 • 1998 – 1999 – Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy, Prokurent Spółki,
 • 1995 – 1998 – Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
 • 1995 – Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu – specjalista ds. finansowych,
 • 1994 – 1995 – Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Oddziału,
 • 1992 – 1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu,
 • 1985 – 1992 – Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu – Laskowicach – referent ds. ekonomicznych i planowania, od 1989 roku kierownik działu ekonomicznego.

CZŁONKOSTWO  W RADACH NADZORCZYCH:

 • Członek Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA
 • Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu
 • 2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA
 • 2018 – obecnie – Przewodniczący (wcześniej Członek) Rady Nadzorczej Open Brokers S.A. w Warszawie, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia
 • 2017 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. we Wrocławiu – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2017 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w Warszawie – Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
 • 2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2016 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w Warszawie,
 • 2012 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. we Wrocławiu,
 • 2010 – 2011 – Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
 • 2009 – 2015 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Wdrożeniowego Hovertech S.A. w Miłoszycach,
 • 2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu.