Getin Holding S.A.

Holding w liczbach


Liczba krajów, w których prowadzimy działalność operacyjną poprzez spółki z Grupy

3 1)

Liczba branż, w których działalność operacyjną prowadzą spółki Grupy

2)

Liczba spółek wchodzących w skład Grupy, prowadzących działalność operacyjną

3)

Łączna liczba zatrudnionych w spółkach Grupy (w etatach)

2 814

Zysk netto Grupy na działalności kontynuowanej za 2020 rok

55,3 mln PLN

Kapitał własny na koniec 2020 roku

654,7 mln PLN

Kapitalizacja Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych na koniec roku 2020

156,4 mln PLN

 

 

Dane finansowe

Plik do pobrania

 

1) Polska, Ukraina, Rumunia

2) bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami, factoring

3) w Polsce: MW Trade; w Rumunii: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, Idea Broker; na Ukrainie: Idea Bank Ukraina, New Finance Service

Kontakt dla Inwestorów

Anna Nalewajk-Duma
Tel +48 602 505 703
an@clearcom.pl