Getin Holding S.A.

Dywidendy

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych na następujących warunkach:

• wysokość dywidendy: 51.237.182,34 zł;
• w podziale dywidendy uczestniczą 189 767 342 akcje;
• na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,27 zł;
• dzień dywidendy: 9 kwietnia 2024 r.;
• dzień wypłaty dywidendy: 12 kwietnia 2024 r.W dniu 27 kwietnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych na następujących warunkach:


• wysokość dywidendy: 110 065 058,36 ;
• w podziale dywidendy uczestniczyły 189 767 342 akcje; na każdą akcję przysługiwała dywidenda w wysokości 0,58 zł;
• dzień dywidendy: 5 maja 2023 r.;
• dzień wypłaty dywidendy: 10 maja 2023 r.
W dniu 17 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 r. w wysokości 525 503 978,99 zł na następujących warunkach:


• wysokość dywidendy: 73 110 043,40 zł;
• w podziale dywidendy uczestniczyły 731 100 434 akcje; na każdą akcję przysługiwała dywidenda w wysokości 0,10 zł;
• dzień dywidendy: 30 kwietnia 2013 r.;
• dzień wypłaty dywidendy: 21 maja 2013 r.