10.09.2014

Getin Holding przejmuje VB Leasing Rumunia

W dniu 9 września 2014 roku Getin Holding S.A. sfinalizował umowę nabycia 100% akcji VB Leasing Polska oraz VB Leasing Rumunia od VB Leasing International Holding. Celem transakcji jest dalsze wzmocnienie pozycji Holdingu w obszarze leasingu oraz kontynuacja ekspansji na rynku rumuńskim. VB Leasing Polska wzmocni należącą do Grupy Idea Banku spółkę Idea Leasing, natomiast VB Leasing Rumunia zostanie włączony w skład grupy kapitałowej Romanian International Bank.

Pobierz dokument

10.06.2014

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating i jego perspektywę dla Carcade Rosja, spółki zależnej Getin Holding

Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR (Long-term Issuer Default Rating) Carcade Rosja na poziomie “BB-“ z perspektywą stabilną. Agencja potwierdziła również stabilną perspektywę pozostałych ratingów. Spółką, należąca do Grupy Getin Holding, jest drugim największym podmiotem działającym na rosyjskim rynku leasingu pojazdów. Jej zysk w 2013 roku wyniósł 59,2 mln PLN.

16.05.2014

Getin Holding kupi VB Leasing w Polsce i w Rumunii

W dniu 15 maja 2014 roku Getin Holding i VB Leasing International Holding zawarły warunkową umowę nabycia przez Getin Holding 100% akcji VB Leasing Polska oraz VB Leasing Rumunia. Celem transakcji jest dalsze wzmocnienie pozycji Holdingu w obszarze leasingu oraz kontynuacja ekspansji na rynku rumuńskim. Strony szacują wartość transakcji na 111 mln PLN w przypadku VB Leasing Polska oraz równowartości w rumuńskich lejach kwoty 52 mln PLN w przypadku VB Leasing Rumunia.

12.05.2014

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Getin Holding SA

Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w uchwale nr 18 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, udzielenia Zarządowi Spółki stosownych upoważnień oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Getin Holding S.A.