Getin Holding S.A.

Aktualności


Informacja w sprawie zmiany adresu Spółki

20.02.2023

Getin Holding S.A. („Spółka”) informuje, że decyzją Zarządu od dnia 20 lutego 2023 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby spółki z dotychczasowego, tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, na nowy, tj. ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław.

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.