Getin Holding S.A.

Akcjonariusze Getin Holding S.A.


Posiadający powyżej 5%


Stan na 30.09.2022 r.
(zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta)


Kapitał zakładowy: 18 976 734,20 PLN

*w tym 34,17% LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlem, Holandia
**podmiot w przymusowej restrukturyzacji na podstawie decyzji BFG z dnia 29.09.2022r., sygn.DPR.720.6.2021.256