Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

30.03.2023 | numer raportu: 5/2023

Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 30 marca 2023 r. (19:32).

Pobierz dokument