Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja spółki zależnej o konieczności ujęcia rezerw

12.07.2019 | numer raportu: 32/2019

Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 12.07.2019 r. (17:32).

Pobierz dokument