Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wybór audytora – zapytanie ofertowe

22.05.2019 | numer raportu:

 

Wrocław, 22 maja 2019 roku

 

Szanowni Państwo,

 

Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66 („Getin Holding”, „Spółka”, „Zamawiający”), w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding za lata 2019-2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, niniejszym przekazuje zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Spółki i Grupy, przedmiotu zamówienia oraz warunków składania ofert oraz sposobu ich przygotowania, dostępne są w materiałach załączonych poniżej.

 

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe – wybór audytora

Załącznik nr 1 – zakres przedmiotowy zamówienia

Załącznik nr 2 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO