Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ustalenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji

21.12.2018 | numer raportu: 57/2018

Raport bieżący nr 57/2018 z dnia 21.12.2018 r. (14:47).

Pobierz dokument