Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17.04.2013


17.04.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 732.800.434 (słownie: siedemset trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy czterysta trzydzieści cztery akcje).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia 732.800.434 (słownie: siedemset trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy czterysta trzydzieści cztery głosy), przy czym wyłączone jest prawo głosu z 1 700 000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji własnych skupionych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia prowadzonego od 2008 do 2012.

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
 
Projekty uchwał


Pobierz projekty uchwał w formacie PDF


Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz uchwały w formacie PDF
Pytania Akcjonariuszy  

 

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21