Getin Holding S.A.

RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), administratorem Państwa danych osobowych jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-333 Wrocław („Administrator”).
 2. Aby zadać pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, proszę kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: rodo@getin.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji umów zawartych z kontrahentami, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, związanych z podejmowanymi działania marketingowymi, informacyjnymi oraz działaniami podejmowanymi w celu ochrony interesów Administratora lub strony trzeciej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. pozostałych, wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W efekcie przetwarzania Państwa danych w powyżej wymienionych celach, możemy przekazywać Państwa dane do poniższych kategorii podmiotów:
  1. podmioty, które świadczą usługi outsourcingowe na rzecz Administratora;
  2. podmioty świadczące usługi IT dla Administratora oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;
  3. podmioty powiązane z Administratorem w kraju i za granicą;
  4. organy administracji publicznej, zgodnie z przepisami prawa;
  5. doradcy prawni;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 8. Jako Administrator danych, zapewniamy odpowiednie środki, aby mogli Państwo wykonywać swoje prawa:
  1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@getin.pl.
 10. Administrator informuje także, że mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
 
Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni w Spółce Pan Dr Bartosz Marcinkowski.
 

Informacja o cookies

Korzystając z tej witryny, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Nasza witryna korzysta z cookies sesyjnych – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre funkcjonalności działały poprawnie. Informacje uzyskanie za pośrednictwem cookies nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników.
 
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. linki w obrazach, artykułach itp.) lub odesłania do innych witryn internetowych. Osadzone treści z innych witryn mogą zachowywać się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o Państwu, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Państwa interakcje z osadzonym materiałem, jeśli posiadają Państwo konto i jesteście zalogowani w osadzonej witrynie. Większość przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki cookie na stronie internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 

Kontakt

Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 52 – 413 Wroclaw
Adres e – mail: rodo@getin.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dr Bartosz Marcinkowski
Adres e – mail: rodo@getin.pl