Raporty bieżące


Zawarcie warunkowych umów sprzedaży akcji / udziału spółek zależnych od Emitenta


20.12.2019 | numer raportu: 42/2019

Raport bieżący nr 42/2019 z dnia 20.12.2019 r. (20:30).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21