Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o odpisach dokonanych przez Emitenta mających wpływ na roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe


30.04.2019 | numer raportu: 22/2019

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 30.04.2019 r. (7:47)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21