Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną korekt w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym


30.04.2019 | numer raportu: 21/2019

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 30.04.2019 r. (7:45)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21