Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r.


25.04.2018 | numer raportu: 16/2018

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 25.04.2018 (15:55)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21