Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 19 października 2017 r.


19.10.2017 | numer raportu: 44/2017

Raport bieżący nr 44/2017 z dnia 19.10.2017 (14:32)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21