Raporty bieżące


Rejestracja zmian w statucie Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta


20.05.2022 | numer raportu: 16/2022

Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 20.05.2022 r. (17:12).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21