Raporty bieżące


Informacja o odpisach aktualizujących


18.05.2022 | numer raportu:

Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 18.05.2022 r. (15:23).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21