Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


08.04.2022 | numer raportu: 11/2022

Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 08.04.2022 r. (10:53).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21