Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Ukraina


10.11.2021 | numer raportu: 38/2021

Raport bieżący nr 38/2021 z dnia 10.11.2021 (19:48).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21