Raporty bieżące


Aktualizacja informacji o odpisach aktualizujących


09.04.2021 | numer raportu: 18/2021

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 09.04.2021 (16:20).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21