Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz zgłoszone sprzeciwy


26.08.2020 | numer raportu: 21/2020

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. (16:21)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21