Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


24.07.2020 | numer raportu: 18/2020

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 24.07.2020 r. (16:01)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21