Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


08.04.2020 | numer raportu: 11/2020

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 08.04.2020 r. (16:40).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21