Getin Holding S.A.

Wydzielenie Getin Noble Banku z Grupy Getin Holding


Pod koniec czerwca 2011 roku spółka ogłosiła, że zamierza dokonać strategicznych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej. Głównym, ale nie jedynym ich elementem, było wydzielenie Getin Noble Banku ze struktur Grupy przy pomocy przejętego wcześniej Allianz Banku.

 

Korzyści z transakcji:

 1. urynkowienie wyceny Getin Noble Banku poprzez zwiększenie płynności jego akcji
  1. wypełnienie zobowiązań wobec KNF dotyczących zwiększenia płynności akcji GNB do minimum 15% w ciągu 3,5 roku od dnia połączenia Getin Banku z Noble Bankiem, czyli od stycznia 2010
 2. oddzielenie dojrzałego banku o ugruntowanej pozycji na polskim rynku od inicjatyw biznesowych na wczesnym etapie rozwoju i wykraczających poza granice kraju
  1. rozdzielenie działalności związanych z różnym poziomem i rodzajem ryzyka
  2. prostsza i czytelniejsza struktura ułatwiająca analizę oraz wycenę podmiotów
  3. wyeliminowanie negatywnych synergii występujących w grupie (m.in. korekty konsolidacyjne)
 3. model transakcji zapewnia neutralność ekonomiczną i podatkową
 4. przejście Idea Banku pod kontrolę Getin Holding (jeden z elementów procesu)
  1. wzrost kapitałów własnych Getin Noble Bank, poprzez sprzedaż akcji Idea Bank do Getin Holding
  2. nieobciążenie kapitałów własnych oraz współczynnika wypłacalności Getin Noble Banku dzięki przejęciu zobowiązania do podniesienia kapitału Idea Banku przez Getin Holding

 

Etapy:

 1. Przekształcenia w grupie
  1. 31.05.2011 – zakup 100% akcji Allianz Bank Polska, a następnie zmiana nazwy na Get Bank
  2. 22.09.2011 – przejęcie bezpośredniej kontroli nad Idea Bankiem w drodze emisji nowych akcji Idea Banku przeznaczonych dla Getin Holding
   1. podniesienie kapitału Idea Banku o 250 mln PLN
   2. na koniec operacji udział Holdingu w kapitale wyniósł 62,95% oraz 60,56% głosów na WZA
  3. 30.09.2011 – przejęcie przez Idea Bank kontroli nad PDK (wykup udziałów)
  4. 01.12.2011 – przejęcia PDK przez Provistę (poprzez przeniesienie majątku) oraz zmiana nazwy na PDK
  5. 13.12.2011 – dematerializacja istniejących akcji Get Banku
 2. Wydzielenie
  1. 02.01.2012 – rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank, o wartość wydzielonej części Getin Holding
  2. 04.01.2012 – korekta kursu Getin Holding o wartość wydzielonych aktywów
  3. 20.01.2012 – debiut Get Banku (Akcje Istniejące oraz Akcje Emisji Podziałowej) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 3. Połączenie
  1. 01.06.2012 – rejestracja przez sąd połączenia Get Bank i Getin Noble Bank oraz zmiany nazwy spółki na Getin Noble Bank

 

Najistotniejsze dokumenty:

Kontakt dla Inwestorów

Marek Gieorgica
Tel +48 501 086 280
mg@clearcom.pl