Getin Holding S.A.

Notowania


Pozioma linia oznacza poziom kursu zamknięcia z dnia poprzedniego.

  • 1 dzień
  • 5 dni
  • 1 mies.
  • 3 mies.
  • 6 mies.
  • 1 rok
  • 2 lata

od:
do :

skoryguj kurs sprzed 5 stycznia 20121)

1) na koniec sesji 4 stycznia 2012 roku kurs akcji Getin Holding został skorygowany
(więcej o procesie podziału spółki)