Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za rok 2013


19.03.2014

„Miniony rok był dla nas wyjątkowo udany zarówno pod względem dynamiki rozwoju, wzrostu efektywności spółek wchodzących w skład Grupy, jak również skuteczności działań akwizycyjnych. ROE czterech grup biznesowych przekroczyło 20%” – mówi Rafał Juszczak, Prezes Zarządu Getin Holding. „Wzmocnienie naszej pozycji na Białorusi oraz wkroczenie na rynek rumuński, pozwolą nam na dalsze wzmocnienie zagranicznej działalności Holdingu, jako istotnego źródła przychodów” – dodaje. 

Zgodnie z realizowaną strategią rozwoju zdywersyfikowanej przychodowo i geograficznie grupy kapitałowej, Getin Holding aktywnie działa na rynku transakcji M&A. W październiku 2013 roku Grupa przejęła Białoruski Bank Małego Biznesu, instytucję finansową wyspecjalizowaną w obsłudze małych i średnich firm. W grudniu w skład Holdingu wszedł Romanian International Bank, działający w segmencie klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Rumuński bank jest szóstym w strukturach Grupy.

W 2013 roku grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto (dla akcjonariuszy jednostki dominującej) na poziomie 107,3 mln PLN, co jest wynikiem czterokrotnie lepszym niż rok wcześniej. Na koniec IV kwartału aktywa Grupy wynosiły 7,4 mld PLN (+42,5% r/r). Bank otworzył ponad 56 tys. RORów firmowych, a należąca do niego spółka  Tax Care zwiększyła ilość aktywnych abonamentów księgowych do 15,2 tys. 

Największą kontrybucję, spośród spółek zagranicznych, do wyniku Getin Holding tradycyjnie wniosła działająca w Rosji Grupa Carcade. Jej zysk po czterech kwartałach 2013 roku wyniósł 59,2 mln PLN i był o 9,2% większy w ujęciu rok do roku. Grupa utrzymała wysoki, 24,5% poziom wskaźnika ROE. W 2013 roku sprzedaż leasingu wzrosła o 22,5% (r/r) do 1,9 mld PLN. Należący do Grupy Carcade Idea Bank Rosja odnotował 82,8% (r/r) wzrost sprzedaży kredytów, do poziomu 231,3 mln PLN. 

Zysk netto Grupy Idea Bank Białoruś na koniec 2013 roku wyniósł 45,3 mln PLN i był o 32,5% wyższy w ujęciu rok do roku. Bank utrzymał wysoką, ponad 45,8% dynamikę sprzedaży kredytów gotówkowych i ratalnych. Spółka zakończyła planowaną rozbudowę sieci sprzedaży, która na koniec roku obejmowała 77 mini oddziałów i 43 centra obsługi. ROE Grupy wyniosło 32,7%.

W ciągu dwunastu miesięcy 2013 roku Grupa Idea Bank Ukraina wypracowała zysk netto w wysokości 36,1 mln PLN co jest wynikiem lepszym o 25,8% (r/r). Grupa znacząco zwiększyła swoją efektywność kosztową oraz utrzymała wysoką rentowność kapitału (ROE na poziomie 20,3%). Bank podwoił sprzedaż kredytów gotówkowych, która osiągnęła wartość 448,5 mln PLN, natomiast wartość sprzedaży ogółem wyniosła 731,5 mln PLN (+50,5% r/r).

Zapraszamy na wideokonferencję, na której Prezes Getin Holding, Rafał Juszczak, przedstawi wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 2013 rok. Wideokonferencja odbędzie się 19 marca 2013 roku o godzinie 11.00, szczegóły na stronie spółki.

 

Pobierz dokument

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl