Emisje


Akcje serii: I | Liczba akcji: 114 335 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 3,05 zł


28.04.2005 |

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21