Aktualności


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.


29.05.2019

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 29.05.2019 r. (16:52).

Pobierz dokument