Aktualności


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta


05.05.2020

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 05.05.2020 r. (17:15)

Pobierz dokument