Aktualności


Powołanie Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding SA


19.10.2017

W dniu 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 17 (1)  Statutu Spółki oraz art. 128 ust. 1 w zw. z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) postanowiła powołać przy Radzie Nadzorczej Spółki Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu zostały powołane następujące osoby: Pan Stanisław Wlazło (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pan Marek Grzegorzewicz (Członek Komitetu Audytu) oraz Pan Adam Maciejewski (Członek Komitetu Audytu). Pan Stanisław Wlazło i Pan Adam Maciejewski spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy.