Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2023 r.

12.12.2023 | numer raportu: 17/2023

Raport bieżący nr 17/2023 (15:24).

Pobierz dokument