Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

15.11.2023 | numer raportu: 12/2023

Raport bieżący nr 12/2023 (16:07).

Pobierz dokument