Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

05.10.2022 | numer raportu: 26/2022

Raport bieżący nr 26/2022 z dnia 05.10.2022 r. (14:27).

Pobierz dokument