Getin Holding S.A.

Informacje prasowe


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za I półrocze 2023 roku

24.08.2023

Idea Bank Ukraina drugi kwartał z rzędu wygenerował zysk. Bank funkcjonuje w sposób ciągły we wszystkich otwartych placówkach oraz z sukcesem rozwija bankowość internetową. Skonsolidowany wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł 12,1 mln zł.

Po powrocie do rentowności, po odpisach wojennych, Idea Bank Ukraina, główne aktywo Getin Holding, odnotował kolejny kwartał z zyskiem – na poziomie 9,8 mln zł.
Wciąż rośnie sprzedaż nowych kredytów i zbliża się już do poziomu ok 80 proc. najlepszego wyniku jeszcze sprzed wybuchu wojny. Co za tym idzie – rośnie także suma bilansowa banku, który zachowuje wszystkie wskaźniki wymogów kapitałowych i płynności.
– Parametry portfela kredytowego Idea Banku są lepsze, niż pierwotnie zakładaliśmy, stąd bardzo dobry wynik na odpisach na rezerwy kredytowe, które były niższe niż pierwotnie budżetowane. Wierzymy, że bank może się dalej dobrze i stabilnie rozwijać – powiedział Piotr Miałkowski, Prezes Zarządu Getin Holding.
W drugim kwartale wartość sprzedaży przekroczyła 132 mln zł, a wynik netto wyniósł 9,8 mln. Klienci Idea Bank Ukraina mogli korzystać z 72 oddziałów oraz 46 punktów informacyjno-konsultacyjnych, dużą popularnością cieszy się również bankowość elektroniczna – O.Bank.
Czasowy zakaz wykonywania głosu przez GH wprowadzony administracyjnie przez Narodowy Bank Ukrainy 27 marca br., nie wpłynął na bieżącą działalność banku. Współpraca z Powiernikiem, Panem Jackiem Piechotą oraz z Nadzorem Ukraińskim przebiega płynnie.

Na koniec drugiego kwartału 2023 roku aktywa Getin Holding, już po uwzględnieniu wypłaty dywidendy, która miała miejsce w maju br. wynosiły 110,2 mln zł. W drugim kwartale wynik netto Getin Holding wyniósł – 2,7 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 7,6 mln zł.