Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2023 r.

27.04.2023 | numer raportu: 6/2023

Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. (15:22).

Pobierz dokument