Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r.

27.04.2023 | numer raportu: 8/2023

Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. (15:34).

Pobierz dokument