Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Propozycja wypłaty dywidendy

30.03.2023 | numer raportu: 4/2023

Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 30 marca 2023 r. (18:51).

Pobierz dokument