Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Rejestracja zmiany w statucie Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta

31.10.2022 | numer raportu: 29/2022

Raport bieżący nr 29/2022 z dn. 31.10.2022 r. (12:51).

Pobierz dokument