Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 26 października 2022 r.

26.10.2022 | numer raportu: 28/2022

Raport bieżący nr 28/2022 z dnia 26.10.2022 r. (14:35).

Pobierz dokument